Trang chủ Tin tức

Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam
04/11/2015 16:11' Gửi bài này In bài này

Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam là những bài học kinh nghiệm tốt của một số hiệp hội doanh nghiệp, được lựa chọn và đã khẳng định được thành công trên thực tế, để nhiều hiệp hội doanh nghiệp khác có thể tham khảo và áp dụng.