Trang chủ Tin tức

Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam
04/11/2015 15:37' Gửi bài này In bài này

Bộ công cụ tự đánh giá năng lực hiệp hội được xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vì sự phát triển năng động và công bằng tại Việt Nam”.
Mục tiêu tổng thể của việc xây dựng Bộ công cụ tự đánh giá này là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ cho hội viên của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.